Rekrutacja - komunikaty

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2023/2024


blog img

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2023/2024

  • 2023-02-23 10:57

Oferta edukacyjna IV LO  z Oddziałami Dwujęzycznymi im. dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu na rok szkolny 2023/2024

Oddział

Przedmioty rozszerzone

Języki obce

1A

biologia, chemia

język angielski

język niemiecki

1B

biologia, chemia

język angielski

język niemiecki

1C

matematyka, fizyka,

informatyka / język angielski 

język angielski

język niemiecki

1D

język polski, historia,

wiedza o społeczeństwie

język angielski

język hiszpański

1E

matematyka, geografia,

język angielski 

język angielski

język niemiecki

1H

klasa dwujęzyczna

z językiem

hiszpańskim

geografia, język angielski 

język hiszpański dwujęzyczny

język angielski

 

Do wszystkich oddziałów punktowane są oceny z następujących przedmiotów wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły:

- język polski,

- matematyka,

- obowiązkowy język obcy nowożytny,

- najwyższa ocena z jednego z następujących przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie.

Plany nauczania w czteroletnim cyklu kształcenia:

już wkrótce