Sekcja hiszpańska


W 2002 roku w IV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. dra T. Chałubińskiego rozpoczęto nauczanie języka hiszpańskiego. Rozpoczęto również starania o utworzenie klasy dwujęzycznej. 15 kwietnia 2004 roku Ministerstwo Edukacji i Kultury  Królestwa Hiszpanii udzieliło stosownego pozwolenia. Następnie wyrażono zgodę na utworzenie w naszej szkole oddziału dwujęzycznego z  językiem hiszpańskim na mocy porozumienia pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji i Kultury Hiszpańskiej z dnia 6 maja 1997 roku.

I tak starania zostały zakończone sukcesem a w historii „Chałubińskiego” rozpoczął się nowy etap!

¿Qué ofrecemos?

Co oferujemy?

 • Przedmioty rozszerzone: hiszpański, historia oraz geografia Polski i Hiszpanii.
 • Zajęcia z rodowitymi Hiszpanami, co umożliwia przełamanie bariery językowej.
 • Darmowe podręczniki ufundowane przez Ambasadę Królestwa Hiszpanii w Warszawie.
 • Udział w wymianach uczniowskich i wycieczkach krajoznawczych do Hiszpanii.
 • W ubiegłych latach uczniowie Sekcji Hiszpańskiej brali udział w projekcie Socrates Comenius, a obecnie szkoła przygotowuje się do realizacji projektu Erasmus +.
 • Lekcje prowadzone z podziałem na grupy w niezwykle sympatycznej atmosferze.
 • Fachowe przygotowanie do matury z języka hiszpańskiego lub matury hiszpańskiej (uzyskanie Titulo de Bachiller).

Ukończenie klasy dwujęzycznej z językiem hiszpańskim stwarza absolwentom warunki do podjęcia studiów na uczelniach wyższych w kraju i zagranicą, m.in. na kierunkach:

 • iberystyka,
 • hispanistyka,
 • amerykanistyka,
 • lingwistyka stosowana,
 • stosunki międzynarodowe,
 • europeistyka,
 • kulturoznawstwo,
 • etnolingwistyka,
 • i wielu, wielu innych...