Prawo Szkolne

  • 2019-10-17 11:01

Kwestionariusz ucznia IV LO Oświadczenie Rodzica (opiekuna prawnego),pełnoletniego ucznia uczęszczającego do szkoły w okresie pandemii COVID-19 Oświadczenie Rodzica (opiek...

Matura

  • 2019-10-17 11:01

 Harmonogram egzaminów  Komunikat o przyborach.pdf  Komunikat o dostosowaniach.pdf  Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu matur...

Rektrutacja

  • 2019-10-17 11:01

 Oświadczenie o wielodzietności  Oświadczenie o samotnym wychowywaniu  

Projekt „Innowacyjna szkoła - kreatywny uczeń...

  • 2019-10-17 11:02

 Regulamin - Innowacyjna szkoła.pdf  1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie.pdf  2.Formularz zgłoszeniowy do projektu Innowacyjna szkoła-kreatywny uczeń dla uc...