Biblioteka


mgr Jolanta Gumińska

mgr Paulina Banaś - Jastrzębska

mgr Katarzyna Kwiatkowska

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Dzień

Godziny

Poniedziałek

7.20 – 16.30

Wtorek

7.20 – 16.30

Środa

7.20 – 15.40

Czwartek

7.20 – 15.40

Piątek 

7.20 – 15.00

Biblioteka szkolna posiada imponujący zbiór voluminów, który w przeważającej części tworzą lektury, książki popularnonaukowe oraz beletrystyczne.  Prenumerowane są również liczne czasopisma, zarówno codzienne, jak i specjalistyczne. W bibliotece działa centrum multimedialne. Dostępne są w niej również scenariusze lekcji, pomoce dydaktyczne oraz przepisy oświatowe i szkolne.  W bibliotece znajduje się Kronika Szkoły oraz Księga Absolwentów. Biblioteka aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, bierze udział w organizowanych akcjach i imprezach okolicznościowych. 

Link: https://www.facebook.com/profile.php?id=100068649235566

ZAPRASZAMY