Inspektor BHP


Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
mgr inż. Dorota Kopcińska

Zgłoszenia wypadków i spraw dotyczących bhp
od poniedziałku do piątku w godz. 8-14  w sekretariacie szkoły

Szkolenia pracowników, postępowanie powypadkowe, przeglądy, analizy, sprawozdania: w terminie ustalonym z dyrektorem.