Dlaczego Chałubiński?


 

DLACZEGO „CHAŁUBIŃSKI" ?

- najstarsza szkoła średnia w Radomiu;
- posiada ponad 100 letnią tradycję ( szkoła powstała w 1905 roku);
- wybitni i znani absolwenci;
- wysokie wyniki nauczania i 100% zdawalność matury;
- wysoka pozycja w ogólnopolskich rankingach min. "Złota szkoła" ;
- "Szkoła Odkrywców Talentów"

- stypendia za wyniki w nauczaniu, osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i sportowych;
- współpraca międzynarodowa w ramach programu Erazmus+;
- międzynarodowa polsko-niemiecka wymiana młodzieży ;
- oddział dwujęzyczny: klasa hiszpańska;
- współpraca z Biurem Radcy ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii
- współpraca z Uniwersytetem im. M. Curie Skłodowskiej w Lublinie;
- współpraca z Uniwersytetem Techniczno-Humanistycznym im. K. Pułaskiego;
- współpraca z Akademią Górniczo-Hutniczą ;
- współpraca z Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ;
- dziennik elektroniczny Librus;
- multimedialne pracownie komputerowe;
- laboratorium chemiczne i fizyczne ;
- kompleks boisk Orlik;
- sala gimnastyczna, lustrzana i siłownia;
- biblioteka szkolna z pracownią multimedialną ;
- bezprzewodowy dostęp do Internetu w salach i na korytarzach;
- koła przedmiotowe i językowe;
- koła zainteresowań: teatralne, biblijne, filmowe, chór szkolny, Teatr Hiszpański, Teatr "Fermata";

- wykorzystanie na lekcjach nowoczesnego sprzętu multimedialnego ;
- program Promocja Zdrowia - współpraca z Radomskim Szpitalem Specjalistycznym;
- Szkolny Klub Wolontariatu;
- pomoc psychologiczno-pedagogiczna ;
- sklepik szkolny i automaty z kawą, słodyczami i kanapkami;
- monitoring;
- dogodna lokalizacja.