Wykaz podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego młodzieży, finansowanych ze środków publicznych


W celu uzyskania ww. informacji należy wejść na stronę pod adresem: zip.nfz.gov.pl a następnie >Gdzie leczyć>, rozwinąć >Przychodnie  i szpitale>, wybrać >Leczenie stomatologiczne>, uzupełnić dane w rubrykach i wyszukać listę ww. podmiotów.

https://zip.nfz.gov.pl/GSL/GSL/LeczenieStomatologiczne