Komunikat

  • 2019-10-09 19:46

 Załącznik 1a - Opinia lekarska o braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego.pdf  Załącznik 1b -Opinia lekarska o ograniczonych moż...