O Szkole


IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. dra Tytusa Chałubińskiego jest szkołą z ponad stuletnią tradycją. Należy do elitarnego grona członków Stowarzyszenia Na Rzecz Najstarszych Szkół w Polsce.

Szkoła wielokrotnie zmieniała swój adres. W latach 1905–1939 mieściła się w budynku przy ulicy Traugutta 61, po wojnie w gmachu dawnego Kolegium Pijarów na Rynku. W 1972 roku  liceum otrzymało nową siedzibę przy ulicy Mariackiej 25, gdzie szkoła znajduje się do dnia dzisiejszego.

Szkoła dysponuje nowoczesnymi przedmiotowymi pracowniami, z których na wyróżnienie zasługują laboratoria: chemiczne, fizyczne oraz biologiczne. Posiada również bibliotekę z  centrum multimedialnym, dużą salę gimnastyczną, salę korekcyjną, siłownię oraz kompleks boisk „Orlik”.  Na terenie szkoły działa bezprzewodowa sieć, z której uczniowie mogą korzystać w czasie przerw. W liceum działa System Kontroli Postępów w Nauce i Frekwencji, czyli tzw. dziennik elektroniczny. Szkoła współpracuje również z licznymi instytucjami oraz wyższymi uczelniami.

W ofercie edukacyjnej liceum wyróżniania się klasą hiszpańską, czyli sekcją dwujęzyczną z rozszerzonym programem nauki języka hiszpańskiego, który umożliwia zdobycie Titulo de Bachiller.

Szkoła posiada bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych oraz realizuje liczne projekty, które pozwalają na rozwijanie umiejętności i zainteresowań uczniów. Prężnie działają: Biblijne Koło Teatralne, Szkolny Klub Wolontariatu, Szkolne Koło Miłośników Teatru, sekcje sportowe oraz koła przedmiotowe.

Kolejne pokolenia „Chałubińszczaków” dbają o zachowanie tradycji i więzi ze szkołą, dlatego z inicjatywy absolwentów powstała Fundacja „Chałubińszczaków”. 

Na terenie liceum organizowane są liczne akcje i imprezy okolicznościowe służące integracji społeczności szkolnej.